onsdag 16 maj 2018

Sverigebönen . Sätt er in i rötterna


Sverigebönen

Nu närmar sig nationaldagen, då de kristna samlas och ber för vårat land. Något som kan se ut som ett lovvärt initiativ. Men är det verkligen så?

Innan jag ens går in på det jag vill ta upp, så vill jag påpeka, att det visst kan finnas genuint troende….. sant överlåtna…. riktigt frälsta människor i de flesta sammanhang som har felaktiga läror. Men de behöver ta sig ut ur dem och inte fortsätta göra sig delaktiga i deras synder.

De allra flesta skulle inte ens överväga att bjuda in Mormoner och Jehovas vittnen till denna gemensamma bön, för de har fel lära och är inte kristna i sann mening, och sanningen att säga så skulle de nog inte ens överväga att säga ja, heller.

Men utöver det så anser många idag att alla, oavsett samfund är syskon i Herren, så dem är det ok att be ihop med, för de ber till samma Gud, tror på samma Jesus. Men är det verkligen sant?

Vad finns bakom Sverigebönen och är det kristet?

// Sverigebönens vision:

Visionen för Sverigebönen har senare utvidgats till att även inspirera till regelbunden kollektiv bön och förbön för Sveriges land och dess 290 kommuner – som en bönevåg som sköljer över landet om och om igen.

  • En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige.
  • En bönerörelse av kristna från alla generationer och folkslag i Sverige, som året runt samlas till allkristen bön, lovsång och förbön för varje ort och vårt land, med en folkväckelse genom tron på Jesus Kristus som mål.
  • En bönerörelse med öppenhet för den helige Andes kraft och gåvor.
  • En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.//

Sju samhällspelare - Vad är det? = Det är sjubergsmandatet.

// Detta är samhällets sju pelare;

Politik och myndigheter
Guds församling
Familjen
Media
Utbildning
Näringsliv och arbetsplatser
Kultur och idrottsvärden

Att samhällets värderingar styrs och formas av ett antal bärande områden av inflytande är inte någon ny företeelse. Sverigebönen har valt att kalla dessa för samhällspelare.

Visionen om samhällspelarna utgår från sju huvudområden. Under dessa kan självfallet fler underliggande områden läggas till. De sju samhällspelarna är tänkta som en utgångspunkt, som ett stöd och vägledning i förbönen.
På Sverigebönens sida kan man läsa om de sju pelarna och bönen för vart och ett av dem, och en del annat. //
Detta är NAR, Nya Apostoliska Reformationen och dess sjubergsmandat.

Det har ingenting med bibeln att göra, utan det handlar om att vi kristna ska inta dessa sju berg, dvs få kristna människor i alla ledande ställningar, så att vi kan inta /överta herravälde på jorden, så att Jesus komma tillbaka.

//Sjubergsmandatet är en anti-biblisk och skadlig rörelse som har fått följeslagare i både karismatiska och pingst-kyrkor. De som följer sjubergsmandatet tror att för att Kristus ska återvända till jorden, måste kyrkan ta kontroll över de sju stora sfärerna av inflytande i samhället för Kristi ära. När världen har blivit föremål för Guds rike kommer Jesus att återvända och styra världen.

Här är de sju bergen, enligt sjubergsmandatet:
1) Utbildning
2) Religion
3) Familj
4) Business
5) Regering / Militär
6) Konst / Underhållning
7) Media //


Utbildning --------------------------- Utbildning
Religion ----------------------------- Guds församlingen
Familj -------------------------------- Familjen
Företag ------------------------------ Näringsliv / Arbetsplatser
Media ------------------------------- Media
Regering / Militär ----------------- Politik / Myndigheter
Konst / Underhållning ------------- Kultur /Idrottslivet

Kan vi se likheterna i Nar´s punkter och de som står listade under Sverigebönen?

// Dessa sju samhällssektorerna är tänkta att forma hur alla tänker och uppför sig. Så, för att ta itu med samhällsförändringar måste dessa sju "berg" förvandlas. Bergen kallas också "pelare", "shapers", "molders" och "sfärer". De som följer de sju bergsmandaten talar om att "ockupera" bergen, "invadera" kulturen och "omvandla" samhället .

Sjubergsmandat har sina rötter i Herravälde teologi, som började i början av 1970-talet med målet att "ta herrevälde" över jorden, genom att vrida 1 Mos 1:28 för att kunna inkludera ett mandat för kristna att kontrollera civila angelägenheter och alla andra aspekter av samhället . Den nya apostoliska reformationen, med sina självutnämnda profeter och apostlar, har också påverkat sjubergsrörelsen, genom utlåning av drömmar och visioner och andra extrabibliska uppenbarelser till mandatet.

Detta i sin tur är nära förknippat med Herravälde teologi. Här sägs det att samhället ska rekonstrueras av Guds lag, så att bibliska kristna ska regera i alla områden i både samhället, privat och genom affärer / företag. Denna lära är inte biblisk och har således inget stöd alls i bibeln.

Vilket i sin tur kan förknippas med Kungariket nu. Denna teologi återfinns inom den karismatiska rörelsen av protestantisk kristendom. Kungariket Nu förespråkare tror att Gud förlorade kontroll över världen, till Satan, när Adam och Eva syndade. Sedan dess går teologin så här;
Gud har försökt att återupprätta kontroll över världen genom att söka en speciell grupp av troende som är kända på olika sätt som "förbundsmänniskor", "övervinnare" eller "Joels armé" - och att genom dessa människor ska sociala institutioner (inklusive regeringar och lagar) komma in under, Guds myndighet.

Dessa tror att eftersom de troende har samma Helige Ande inneboende i sig, som Jesus hade, så har vi all auktoritet i himlen och på jorden. vi har befogenhet att tro på och prata in i existens, sånt som inte finns till och på så sätt kan vi skapa kungarikets ålder. //

/// Mycket mer info om NAR finns på Karin Jansson´s sida, och de finns länkade på Ohlin´s sida.

Att detta är helt obibliskt råder det ingen som helst tvekan om. De som alltså tagit in denna undervisning, vare sig de gjort det medvetet eller omedvetet (finns nog många i den senare kategorin) har tagit till sig fel lära. De är (ursäkta att jag säger det) inte mycket sundare än Mormoner och Jehovas vittnen som de själva anser helt fel ute. Likväl så anses detta kristet, och de som håller på med dessa konstiga obibliska läror, som helt sunda, och man kan därför med gott samvete, be tillsammans med.

”Jesus själv säger i Joh 18:36 att hans rike inte är av denna världen”. Men vi har fått det till att vi ska fixa till kungariket här och nu, genom att inta en massa påhittade berg. Och det gör vi bland annat genom att be, förenade över alla gränser.

Till dem som också inkluderas är många sammanhang som idag blandar in en massa olika sorters saker som vi är förbjudna att hålla på med, allt ifrån New Age - rent ockult. Då TR = trosrörelsens lära också ligger till grund för NAR, IHOP = Internationella böenhuset och många andra, så finns New Age med i, i stort sett allting, NAR har dock tagit steget längre och blandar in det rent ockulta; allt under parollen att de som är i det ockulta har stulit sina praktiseringar ifrån de kristna och det är dags att ta tillbaka dessa praktiseringar nu.

Låter detta som sund kristenhet?

Jag vill betona att NAR är inte ett samfund, som te-x Pingst, EFK; Baptisterna m.fl. det är ett flytande nätverk, som letat sig in i stora delar av kristenheten. Har man anammat en av de många läror som de har, då har man tagit in NAR i sin församling.

Sedan har vi SVK = Svenska kyrkan och RKK = Katolska kyrkan. SVK som idag anser att homosexuella kan gifta sig, för det är inte synd, som inkluderar kontemplativ meditation, kristen Yoga och annat, (vilket även en del andra samfund gör). Och RKK som har helgon-tillbedjan, Maria dyrkan med mycket mera. De blandar också in annan eld, en eld i från främmande andar, Österländska religioner. Och dessa ska vi förena oss i bön med?

/// Sveriges Kristna råd leder oss till ekumeniken, http://bibelfokus.se/skr ///

Vad säger då Bibeln oss om detta?

Gud är Ande, och ni som tillber Honom, måste tillbe i Ande och sanning Joh 4:24 Vad säger vi om "ande", handlar det om vår ande eller Guds Ande? Jesus säger i Johannes 3: 6 : "Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande."
Men det måste vara rätt ande. Har man blivit frälst in i fel lära, så finns chansen att man inte alls är frälst, eller ännu värre ändå, man kan ha överlämnat sig till Satan förkläd till ljusets ängel.
Därför det är så viktigt för de som verkligen är sant frälsta, att vi tar oss ur felaktig läror, så vi inte blir besmittade eller går i ok med de som inte är frälsta.

Gå inte i ok tillsammans med de som inte tror, det blir omaka par. Vad har rättfärdigheten med orättfärdigheten att göra? Vilken gemenskap har ljus och mörker?

Vi är ju även uppmanade att inte ha med det som är fel att göra, utan ta oss ut ifrån det, avskilja oss ifrån det och inte längre komma vid det som är orent. 2 Kor 6:17

Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig.” Joh. 17:21-23

Målsättningen med Sverigebönen är att föda fram en väckelse. En väckelse till vem eller vad? Jesus själv varnar endast för avfall i den sista tiden innan han kommer tillbaka.

Givetvis kan vi be att Jesus ska väcka upp folk, både såna som inte alls är frälsta eller ens intresserade av Gud alls, men även de som är fast i falska rörelser. Det är inte det, det handlar om. Men vi kan inte få väckelse genom en falsk ekumenik, med såna som inte ens delar det sanna evangeliet.

//Väljer att sno lite från Lennart Jareteg
Det finns även i skriften ett ställe som omtalar att, ”Alla jordens invånare ska tillbe honom.” Det låter ju underbart att alla ska tillbe honom. En riktig enhet, riktig ekumenik, alla tillsammans i endräkt. Vem handlar det om, vem är det alla ska tillbe? Jo, Antikrist, och det ser vi i Upp 13:8

Ekumeniken som nu drar fram över jorden, kommer i slutändan leda till en global enhetlig religion, tillbaka in under påven och katolska kyrkan. I USA, som vi ligger redigt efter, så har de karismatiska redan försonats med påven, och sagt att protesten är över, och påven har i sin tur välkomnat dem tillbaka. Utöver det så har vi sett Ulf Ekman konvertera, Peter Halldorf ivrigt flirta med RKK, och de är inte ensamma.
Detta är också ett av målen för bl.a. New Age, att det ska bli en enda enad religion.

Frågan vi alla behöver ställa oss är; Är vi villiga att låna vår trovärdighet till detta?

Kan vi överväga att ha gemensam bön med Mormoner och Jehovas Vittnen?
Skulle vi överväga att ha gemensam bön med folk ifrån New Age eller rent av Satanister?
Om vi inte kan det, hur kan vi då beblanda oss med de som bandar in saker ifrån dessa?söndag 13 maj 2018

Helig Ande predikan


Den "HELIGE ANDE" av Joakim Lundqvist Livets Ord

Jag kommer bara pocka ut en del av det som är helt fel, alltså inte redogöra för allting i videon. För som alla med fel läror så blandas sant och falskt.

Inte ens 2 in
"in shala = om Gud vill" muslimskt uttryck. varför ens ta med det i en predikan om den Helige Ande?

ca 15 in
Den Helge Ande andas mission, uppdrag, Gud är en missionsGud. Citerar pastor Kristian, "Gud hade en son, och han sände honom".

ca 23 in
Han är kraftens ande, han vill möta dig där du är och dra dig in i sin närvaro och blötlägga dig i sin kraft.

// Blöttläggning undervisas inom NAR = Nya Apostoliska Reformationen, och kommer ursprungligen ifrån Bethel, Redding, USA.//

ca 25 in
När det gäller gåvorna av den Helige Ande, för nu ser vi många manifestationer av den Helige Ande, så är det viktigt att komma ihåg att det spektakulära är inte det viktigaste. Det viktigaste är att du får det du behöver. Vi är olika, så den Helige Ande behandlar oss på olika sätt.

Om du är i kyrkan nu och du har varit på bönemötena och du har sett någon flyga och fara, skratta och snurra runt och tjoa och heja, bara tacka Gud för det. Men tänk inte; är jag mindre värd för Gud nu?..... för jag for inte lika långt eller skrattade lika högt eller snurrade lika länge. Du är precis lika mycket värd för Gud, han ger oss det vi behöver.

Och om någon flyger förbi dig och ligger på golvet och skrattar i en halvtimme, så kan du tänka, Tack Jesus det var förmodligen just vad han/hon behövde. Och så öppnar du ditt eget hjärta och säger; Vad än jag behöver, Herre, ge det till mig. Så du bara säger låt det ske med mig som du vill.

// Låter som om skrattväckelsen "äntligen" kommit till vårt land också då! (syrgligt menat)
Jag kommer ihåg, innan jag kom ur trosrörelsen, hur det talades mycket om skrattväckelsen och hur ledarna ville få den till vårt land också, och det bads intensivt för det, men inget hände under tiden jag var kvar, tills ca 1997-98. //

ca 28 in
Vet du vad jag tror den Helige Ande vill säga till dig? Ni får inte samma saker, men dom är värda precis lika mycket. Hur än den Helige Ande yttrar sig, hur han än vill komma, så är det samma Ande och det är värt lika mycket. Det är lika vackert och dyrbart.

Däremot ska du aldrig någonsin stå och hålla emot och säga; Nej jag ville inte flyga och fara och snurra och skratta. det kan mycket väl hända att det är precis det den Helige Ande vill.

Så bara ställ dig i hans flöde och säg, Herre du vet mer än jag vad jag behöver.Herre kom och skölj över mig på det sätt, du vill.

// Detta är NAR´s typiska lära med hur känslor och upplevelser trumfar Guds skrivna ord. Ingen prövning, utan allting förutsätts vara Guds Helige Ande. Men att ligga på golvet och skratta i en halvtimme, eller snurra runt okontrollerat, är inte ett tecken på guds Helighet. Det är kaos istället för ordning.//

ca 29 in
En annan gåva som kommit över församlingen är profetians gåva, och jag önskar att varenda en skulle profetera och tala Guds ord. Vi ska inte vara så rädda för profetior så de måste analyseras in i minsta mikromb så fort de uttalas.
Men tänk om dom blir fel, men kära broder, tänk om dom blir rätt. Alltså, vi är en trosförsamling.

Självklart är det så att en profetia är inte en exakt vetenskap. En profetia är ett budskap ifrån Gud som passerar igenom en mänsklig felbar själ. Och ibland blir det rätt och ibland så lägger vi til lite extra. Men det är ingen fara, det gör inte en människa till en falsk profet. Kära nån! Det är ingen som har sagt det heller, jag bara improviserar i den Helige Ande lite granna.

Som någon profeterade, i en församling, långt bort på ett annat ställe, för länge sedan.
Så säger Herre, Herren; så som Josua ledde Israels barn genom Röda havet..och så blev han tyst...och så sa han....Ursäkta mig säger Herren, Herren, det var Moses som ledde Israel´s barn. (detta får skrattsalvor, även ifrån Joakim, som har svårt att håla sig för skratt ens medans han talar.) Och då kan du tänka så här; .... Åh var han en falsk profet. ....Men slappna av lite grann... Det blev ju bara lite fel, det är ju ingen fara i allsin dar.

//Läser man gamla testamentet, så stenades de profeter som profeterade lögn till döds. Så nog var det allvarligt att vara en falsk profet. Gud säger inga felaktigheter, Han är felfri, allt han säger är 100 % rätt. Är det ifrån Gud, så är således profetian 100 % rätt.

Kanske är det ingen fara att säga fel som i det han citerar, men att sedan fortsätt med att Herren ber om ursäkt, för han kom inte ihåg om det var Josua eller Mose som ledde folket genom Röda havet, det är rent bedrövligt.. När man sedan dessutom skrattar åt detta så infinner sig frågan; Vart är Gudsfruktan? //

1 Tess 5:20 ger oss en så underbar bild av hur vi ska förhålla oss till profetiskt tal; "Förakta inte profetior, utan pröva allting och behåll det goda".

ca 31 in
Detta gäller inte det skrivna ordet för du kan lita på det och luta dig mot det med hela din kroppstyngd, och lite på att det håller. Det kan du inte göra med profetior, för de är inte alla gånger lika 100 %-iga, men de är ljuvliga.

//Om de inte är 100 % rätt är de inte ifrån Gud. //

ca 41 in
Jag känner det finns en profetisk bön vi ska be för vårt land Sverige och innan vi börjar så vill jag bara påminna dig om, att 2018 är ett valår och vårt land ligger i en andlig vågskål.. Och när ett land ligger i en andlig vågskål, så handlar et så mycket om vad Gudsfolket gör. Om Guds folk som är kallat efter hans namn ödmjukar sig och ber, så ska Gud skaffa bot åt deras land.
Valåret handlar inte bara om politik, men det handlar också om politik. Jag kan citera min föregångare; Vi behöver en ny regering i det här landet.

// Också NAR och sjubergsmandatet, politiken är ett av de sju bergen som ska intas. Men Guds rike är inte av denna världen. Det betyder inte att vi inte ska be för de i ledande ställning.
Sedan ber han om väckelse, vilket i och för sig inte är fel, men vi är inte lovade väckelse i de sista dagarna.//

// ca 45 in
En kvinna kommer up och frambär en profetia. Mycket av et låter rätt, dvs rätt ord, men det är något i mig som får mig att må redigt illa och vilja stänga av. 49 förändras det en aning till det sämre även i det som sägs, för att sedan gå tillbaka igen.//

ca 52 in
Det kommer så starkt in i mig att Herren vill kliva in i den unga generationen och komma med en väckelsevind bland Sveriges barn och ungdomar. Låt oss lyfta våra hjärtan och bejaka detta och be att den generation som (börjar på Gu går över till) fienden ville stjäla och inkapsla i ett mörker.... Vi säger nej till detta och vi löser frälsning, liv styrka och ljus i stället.

// Vi är inte lovade väckelse, utan avfall. det är i och för sig inte fel att be för väckelse, men vi behöver veta vad skriften säger. Sedan har vi biten igen med att binda och lösa, här används "vi löser", vilket inte är va det står för.//

Jag ger upp där.

De som vill lyssna och göra en egen bedömning gör naturigtvis så.

https://www.youtube.com/watch?v=ifVnA2Q7qTM

Innan jag slutar helt vill jag lägga till för dem som funderar över vad NAR är för samfund, att det inte är ett samfund som Pingst, EFS, Frälsningsarmén etc. det är ett samlingsnamn, som går över alla gränser. Har man anammat en eller flera av dessa doktriner så är man i ett NAR sammanhang, oavsett vilket samfund man tillhör.
Bland NAR´s läror finns;
bötläggning i anden,
kungariket nu,
sjubergsmandatet,
falska / ljugande tecken och under,
överfokus på änglar,
promenera in och ut ur / i tronrummet,
direkt uppenbarelse,
nya profeter och apostlar,
skratta, rulla runt på golvet, låta som djur,
röka bebisen Jesus,
skjuta upp den Helige Ande i armen,
det femfaldiga ministeriet,
herravälde teologi,
New Age,
New Thought
Rent ockulta saker som ;
Ödeskorts läsning, tarotkort med förkristnat namn,
meditation och kontemplativ bön, med förkristnat namn
gravsugning, vilket sker på gravar av döda gudsmän/kvinnor där man suger i sig en smörjelse den döda haft över sitt liv.
Jag kan ha glömt något, säg till i så fall.


onsdag 9 maj 2018

"Uppresandet av lejonet inom dig" Lisa Bevere kontra det ockulta.


Man kan fundera på vart Lisa Bevere har hämtat sin inspiration, till ”Lioness Arising = uppresa/väcka lejoninnan”. Jämför man med det som det ockulta skriver om symboliken för lejon/lejoninnor, så är det skrämmande likt. Sedan har vi ju biten att det hela egentligen började med en dröm. Drömmar kan ju vara både ett hopkok av ingenting speciellt, eller de kan komma från det andliga, vilket i sin tur har två möjligheter, Gud eller Satan.

Att hon väljer citera R W Emerson, ”Väcka upp en lejoninnans natur, som är gjord för att konspirera med anden för att frigöra oss”, finner jag på sitt sätt talande. Vad har Emerson och hans tankar med Gud och Bibeln att göra?

Hur stor skillnad är det emellan?
Lär dig var det innebär” ----------------------------------------- ”I det ockulta”
Vara en fantastisk representation av styrka --------------------- Stark
Skydda de unga starkt --------------------------------------------- Starka familjeband
Låna din röst till de tystade --------------------------------------- Styrka i tystnad
Leva i ljuset och jaga i mörkret ---------------------------------- En krigare, lagspelare
Höja ett kollektivt rytande som förändrar allt ------------------ Broderskap och härskande

Även kapitlens titlar i boken gör mig mer än fundersam.
Varför behöver vi ”väcka upp en inre lejoninna”?
Vad har vi att hämta hos ”osedda krafter”? Osedda krafter kan ju vara endera Gud eller Satan?
Vad innebär det att vara ”farligt vaken”? Farligt för vem? Oss eller Satan?
Vad innebär ”summan av rädsla och under”?
Hur kan vi hämta ”styrka är för tjänst”, hos en lejoninna? Är inte Gud vår starkhet när vi är svaga?
Under samma uppdrag”? Som vem eller vilka?
Att hälsa någon och brudgum”? Detta gör mig enkom förvirrad?
Lejoninnor är strategiska”? Vad har det med oss att göra?
Lejoninnor lever i ljuset och jagar i mörkret”? Vad exakt är det vi ska jaga? Satan?
Vandra med en lejon” ? Inte med Jesus då?
Från Viskning till ett Rytande”?

Varför tar hon ens upp ett nummer ifrån drömmen, nummer XXIII = vilket tydligen ska stå för 4 Mosebok 23, för när hon satte sig att läsa, så föll hennes ögon på 17-23, men det var versen efter som verkligen grep tag i henne. 24: Se det är ett folk som står upp, likt en lejoninna, ett folk som reser sig, liksom ett lejon. Det lägger sig inte ner förrän de ätit rov och druckit blod av slagna män.

Vi som kristna ska ju inte håll på med nummer eller teckentyderi, det tillhör sånt vi är förbjudna att göra, men det verkar ha gått Lisa spårlöst förbi. Men i det ockulta, så har nummer specifika betydelser.

Läser man vidare i hennes bok, kapitel 2, så nämner hon att hon blev apatisk av att läsa vanliga bibelöversättningen, för hon kände så väl igen orden, så hon började läsa parafrasen ”The Message = Budskapet”, vilket är en bedrövlig översättning, som räknas till kätteri, och det är den hon väljer att citera ifrån, i de fall hon omnämner en bibelvers.

Hösten 2007 besökte lejoninnnan Lisa igen:
//Plötsligt kände jag att Gud talade med min ande, Han sa; Jag är ledsen att du känner på det sättet ... för att jag behöver att du skriver igen.
Vad? Gud behövde mig? Han fortsatte. Jag släpper ut strategier från himlen. De kommer finnas i mitt ord.
Plötsligt var lejoninnan om igen framför mig. När jag såg henne i all sin styrka och hårda skönhet hörde jag rösten säga, jag sa med din sons födelse, att du skulle väcka en lejoninna. Jag sa inte att du var lejoninnan.//

Vi ser här att det handlar om direktuppenbarelse, och jag gissar att det är ett återkommande tema i boken, även om jag endast tagit mig igenom det som finns tillgängligt gratis. Men Gud glömde inte bort att skriva ner saker i sitt ord, som han nu behöver tillägga.

I detta inunder, ser vi om igen att Lisa inte enkom hittar sin inspiration ifrån skriften, utan ifrån andra källor.

//Om det någonsin kommer en tid när världens kvinnor kommer samman. rent och enkelt till förmån för mänskligheten, kommer det att bli en kraft som världen aldrig har skådat.
Matthew Arnold, Brittisk 1800-tals Poet och Filosof.
Kan det vara så att vi har vaknat i detta ögonblick?
Talade dessa poeten och filosofens ord till något orealiserat djupt inom dig? När jag först läste detta citat, blev jag arresterad och kände bokstavligen min andedräkt fångad.//

På vad för sätt är det meningen att vi ska förändra vår värld? Det jag ser är närmare det ockulta en biblisk kristendom. Man kan inte slänga in en bibelvers och så är det helt plötsligt bibliskt.

För den som vill läsa mer har jag översatt en del av vad jag kunnat hitta ifrån Lis Beveres bok.
Jag har också lagt in saker ifrån de ockulta´s sida., så kan man själv läsa, jämföra och gör sin egen bedömning


Lisa Bevere om att väcka upp lejoninnan inom dig.

Uppväcka.

Lejoninnan stiger från sin sömn, en magnifik bild av styrka, passion och skönhet. Hennes blotta närvaro befaller landskapet, skyddar hennes unga och styrker lejonen. I grupper blir lejon en kreativ och strategisk kraft att räkna med, som agerar för att förändra världen runt dem.

Du är också en lejoninna.

I ”Lioness Arising = Lejoninnan reser sig upp” erbjuder författare och talare Lisa Bevere livet och bilden av lejoninna som en hård och ömsint modell för kvinnor. Lisa utmanar de överraskande egenskaperna hos den här fantastiska varelsen, utmanar kvinnor att upptäcka ny passion, skicklighet och syfte.

Lär dig vad det innebär att:

Vara en fantastisk representation av styrka
Skydda de unga starkt
Låna din röst till de tystade
Leva i ljuset och jaga i mörkret
Höja ett kollektivt rytande som förändrar allt

Förpackad med anmärkningsvärda insikter från naturen och ett rikt djup av bibliska referenser till lejoninnan, är ”Lioness Arising” en uppmaning för kvinnor att stiga upp i styrka och tala för att förändra sin värld.

Jesus är trots allt lejonet av Judas stam.


Lioness Arising Lisa Bevere kapitel 1 % 2 på engelska. Länk under, litet utdrag först.

Till alla mina lejoninna systrar, som känner att något vilt, hårt och vackert rör sig inom dem. Du är fantastisk. Du föddes för detta tillfälle. Var inte rädd för din styrka, dina frågor eller insikter. Vakna, stiga upp och våga inser allt du skapades för att vara.

Lejoninnans uppväckande
kapitel
1 Väck upp en lejoninna
2 En Osedd Kraft
3 Farligt Vaken
4 Summan av rädsla och under
5 Styrka är för tjänst
6 Under samma uppdrag
7 (Att) hälsa (någon) och brudgum
8 Lejoninnor är strategiska
9 Lejoninnor lever i ljuset och jagar i mörkret
10 Vandra med en lejon
11 Från Viskning till ett Rytande

Väcka upp en lejoninnans Natur, som är gjord för att konspirera med anden för att frigöra oss.
Ralph Waldo Emerson

(R W Emerson var en del av, transcendentaismen, en amerikansk littterär och filosofisk rörelse som hade sin storhetstid mellan åren 1836-1860 i Boston, framförallt den lilla staden Concord.

Gruppmedlemmar var bland annat, Emerson, Thoreau, Margaret Fuller och Walt Whitman.
Transcendentalisterna skapade en idealistisk och individualistisk strömning som fick stor betydelse för eftervärlden. Tron på individen och korrespondensen mellan Gud och människa, natur och ande utvecklades i verk som Emersons”Nature 1836” och i tidskriften ”The Dial 1840–44”. Transcendentalisterna genomförde också sociala experiment som ”Brook Farmprojekt”.

Transcendens ”latin för överskridande” beteckna något som ligger bortom den empiriska sinnevärden, motsatsen till immanens.
Guds trandenscens – betecknar Guds fullkomliga annorlunda väsen i förhållande till den värld vi lever i.
Trandenscens filosofi – en beteckning för det som ligger bortom det mänskliga vetandets gränser.
Transcendent funktion – en funktion som inte satisfierar någon polynomekvation.
Transcendent tal – ett reelt tal, som inte kan definieras som ett nolstäle till ett ändligt polynom med rationella koefficienter.
Trancendental – egenskap bortom tingens kategoriet
Transcendental meditation- en form av meditation.)

Året var 1994, och det var en natt som alla andra under den här tiden i mitt liv. Jag hade ramlat i säng senare än jag borde gjort, efter ett desperat försök att få mitt hus i ordning. Som en gravid mor till tre söner, sov jag djupt i dessa dagar. Jag kunde stänga mina ögon och somna på momangen, bara för att väckas av ljudet av ett larm, barn eller att solljus strömmande in i mitt rum. Men denna natt somnade jag och vaknade i gryningen, skakad. Under de tidiga morgon timmarna hade jag upplevt en levande och ovanlig dröm. Att kalla det döm låter egentligen som om det kom till mig i form av sömn eller skugga. den här bilden gjorde det inte. Jag drömmer regelbundet, men inte på denna intensiva nivå. I min sovande värld befann jag mig väldigt vaken.

Framför mig var en scen, på en annan plats och tid. Jag kände att jag inte längre gick på jordens vägar. Jag stod i något himmelskt rike, en upplyst plats, utan bländning. Strålande ljus var överallt och tycktes komma från allting. Det fanns ingen dimma eller skugga, bara strålande färg. Dessa mättade nyanser av levande färg bestod av nyanser så koncentrerade att jag saknar jordisk hänvisning för att namnge dem. Pigmenten var skiktade och flerdimensionella. Av någon anledning minns jag bäst av alla de lila tonerna (men inte riktigt vår lila) och blå (ändå annorlunda än vår).

Det fanns inga kanter, sidor eller övre gränser, men färgens bakgrund svepte in det som framträdde - en förhöjd plattform av felfri, krämfärgad sten, och på den här plattformen vilade en gyllene lejoninna. Hon var katt perfektion - majestätisk, kraftfull och rikt texturerad. Hon rörde sig inte, men det var ingen tvekan om att hon levde - långt mer levande än något jordbundet djur jag sett i rörelse. Hennes huvud var upprätt men inte spänt, och hennes fötter utsträckta framför henne. Hennes päls och ögon glänste som guld. Under hennes felfria, brungula dräkt kunde jag se alla kurvor av hennes perfekt formade muskler. Denna fantastiska, stilla lejoninna var mycket mer väsentlig, vibrerande och levande än någon av de lejoninnor som nu går vår jord. Jag kunde inte hjälpa att jag trodde mig se en himmelsk prototyp.

Etsad på framsidan av plattformen för felfria pelaren var både ett ord och ett romerskt tal: Numret var XXIII. I motsats till denna lejoninna kändes min form transparent, obetydlig och konstigt ur sin plats. Jag kände mig avskild från min kropp och omedveten om att vara gravid. Jag visste att jag var där för att iaktta och se, att uppmärksamt observera - och därmed, att lära mig något orealiserat. Jag kände ett brådskande över att förstå bildens vikt. Trots att jag var ensam med en lejoninna kände jag mig inte oroad eller hotad. Jag kände mig bara ett ögonblicks under, som om jag när jag såg, fick min ande förstorad och uppkopplad. Jag absorberade allt jag kunde av vad som var omkring mig.

Mitt fokus skiftades, och jag tittade in i lejoninnans ögon. När jag gjorde det hörde jag en röst någonstans bakom mig som meddelade: Med denna sons födelse kommer du att väcka en lejoninna. I ett oskärpa av guldljus, majestät och undrar, var det över.

Hösten 2007 besökte lejoninnan mig igen. Jag var en av många kvinnor som tjänstgjorde vid en kvinnokonferens i det fantastiska landet Nya Zeeland.

Av någon okänd anledning kände jag mig orolig under eftermiddagen. Det var inte det att jag kände mig pressad att förbereda mig. Jag skulle kopiera vad jag hade sagt i den första konferensen. Ändå kände jag en brådska att be innan min session började. Det var som om det fanns någon sorts
motstånd. Jag visste att det inte var från deltagarna, som valt att vara där, inte heller från någon av talarna eller värdkyrkan. Vi var alla ett hjärta och hade kommit redo att tillbe, predika och uppmuntra kvinnorna. Men det fanns något annat i mixen. Kanske försökte Gud få min uppmärksamhet. Jag var tvungen att vara ensam och sortera igenom det, så jag gick bort till mitt hotellrum, med utsikt mot Auckland-hamnen.

Jag vankade av och an i mitt rum, sträckte ut mina armar ut mot hamnen och bad om Guds riktning och insikt och sjöng samtidigt med i musiken på min iPod, "Shout unto God with a voice of triumph = Ropa till Gud med en triumfstämma." För att få mitt hjärta i rätt ställning började jag tacka Gud för olika saker han gjort i mitt liv. Jag hade just avslutat de sista ändringarna på mitt ”Nurture = uppföda/uppfostra” manuskript och började tacka Gud att skrivandet - och redigeringsprocessen var över.

För mig är att skriva en bok som att gå genom ett värkarbete, så min bön gick ungefär så här, tack Gud. Det är avslutat! Jag upphöjde, jag vill inte skriva snart igen! Plötsligt kände jag att Gud talade med min ande, Han sa; Jag är ledsen att du känner på det sättet ... för att jag behöver att du skriver igen.

Vad? Gud behövde mig? Han fortsatte. Jag släpper ut strategier från himlen. De kommer finnas i mitt ord. Du kommer inte ha alla dessa strategier på något sätt, men du kommer att ha en mått på dem. Du måste skriva och nedteckna vad jag pratar med dig om, så att det blir en hel bild, när mina döttrar samlas.

Om du inte tar med din bit av pusslet, kommer bilden inte vara komplett. Plötsligt var lejoninnan om igen framför mig. När jag såg henne i all sin styrka och hårda skönhet hörde jag rösten säga, jag sa med din sons födelse, att du skulle väcka en lejoninna. Jag sa inte att du var lejoninnan.

Omedelbart såg jag hur begränsat, dumt och mänskligt mitt perspektiv hade varit. Rösten fortsatte med att säga att Jesus är lejonet av Judas stam, och det är dags att hans brud väcker upp en lejoninna. Studera lejonets vägar och aspekter.

Då hörde jag den första strategin: Lejoninnor jagar tillsammans

Jag blev överraskad. Fanns det jag hörde även i skriften? Vad kan allt detta innebära? Kvinnor hade börjat vänja sig vid tanken att det finns makt i kvinnlighet och att de hade värde i sin förmåga att vårda. Nu berättade Gud att jag skulle kalla dem lejoninnor? Hur passade det här in? Jag undrade, kan det vara så att Gud vill väcka upp något våldsamt och vildsint inom sina kvinnor?

Kapitel 2 ”A Force Unseen = En osedd kraft”

Om det någonsin kommer en tid när världens kvinnor kommer samman. rent och enkelt till förmån för mänskligheten, kommer det att bli en kraft som världen aldrig har skådat.
Matthew Arnold, Brittisk 1800-tals Poet och Filosof.

Kan det vara så att vi har vaknat i detta ögonblick?
Talade dessa poeten och filosofens ord till något orealiserat djupt inom dig? När jag först läste detta citat, blev jag arresterad och kände bokstavligen min andedräkt fångad.

Jag kan bara föreställa mig att mitt fysiska svar var en reaktion på det enorma av våra orealiserade möjligheter. Du vet redan från titeln på den här boken att jag längtar efter att väcka något vilt, klokt och underbart i dig. Jag utmanar dig att överväga den här tanken; att kvinnor kommer tillsammans för något gott. Läs om citatet om det behövs, för hoppet inom det är verkligen värt mer än en blick; denna insikt förtjänar din fulla uppmärksamhet.

Våga fråga dig själv, kan Matthew Arnolds ord vara mer än teori, politisk retorik, eller hoppfull föreställning? Kunde hans insikt vara providential, tolerant eller till och med profetisk? Såg han framåt och såg våra döttrar och uppmuntrade oss, att samla oss nu, från sitt dåvarande avlägsna perspektiv. Visste han att denna samling inte skulle kunna hända under hans dagar, men hoppades att den här samlingen skulle hända i vår? Insåg han hur stort behovet skulle bli i vår tid? La han märke till dig och mig, i det här ögonblicket?

Kommer vi att ersätta det motstridiga bruset och argumenten som säger att vårt bidrag inte är nödvändigt, inte utandats av Gud ? Kommer vi att anse tyngd och brådska i vår tid och lägga undan våra doktrinära skillnader och åsikter för att bli medlemmar? Ska ålders-gapet stängas när vi går med enade hjärtan och händer? Kommer vi att komma till trons enhet? Kommer denna enade tro bara att uttrycka sig som en uppsättning tros-uppfatttningar?

Att gå i den goda världen utanför Guds, begränsar oss. Våra nuvarande världsproblem är så otroligt stora att de behöver obegränsade svar. Så, älskling, vågar du tro på att du kan vara en del av denna uppenbarelse av gott och därför samlas med andra och planera, så att Guds godhet ses genom oss?

När jag upptäckte och firade min kvinnliga skapelse insåg jag att jag inte var en eftertanke. Som dotter, fru och mor var jag ett svar. Om jag var ett svar, var det bara logiskt att systrarna som omgav mitt liv, också var svar. Vi är inte sekundära medborgare i Guds ögon. Du, underbara, har potential att vara ett levande, lösning för mänskliga problem.

Kvinnor är mer än en kollektiv ekonomisk stimulans. Och med vår förmåga att ta fram lösningar kommer nya frågor att uppstå. Vi skriver en ny räkningsrätt där kvinnor är mänskliga vänner. Vi samlas för att kartlägga en värld där kvinnor och barn välkomnas, inte utnyttjas. Här är något av vad jag vet om himmelens dotter:

Hon är underbar, intelligent och kapabel. Hennes liv är kopplat snarare än isolerat. Hon är älskad av Gud och hatad av Satan. Hon är förtryckt över hela världen av både subtila och uppenbara medel. Frågan kvarstår: Vad kan hon vara kollektivt om hon blev understödd och strategiskt?
Två icke kristna om att väcka upp lejoninnan inom dig.

Väck upp lejoninnan inom dig.

Väck din inre Lejoninna föddes utifrån en genuin önskan att utrusta, inspirera och stärka kvinnor från alla håll i livet för att skifta deras prestanda!

Nu mer än någonsin är det dags för kvinnor att stå upp och bli mer relevanta. När vi packar upp lejoninnans egenskaper kan vi se hur anpassade vi är till henne och hennes styrka, passion och tålamod!

Debbie drivs, för att göra den anslutningen och vandra den resan med dig när du väcker din inre lejoninna.

Varför väcka din inre lejoninna?
Lejonet inkapslar många kvaliteter som vi som kvinnor kan relatera till!
Lejonet är strategiskt! Stark! Samarbetsvilliga! Djärv och majestätisk!
Hon är orädd och mild! Grym och godhjärtad! En krigare och en lagspelare!

Vid något tillfälle i livet är vi kvinnor alla dessa saker och dessa egenskaper bor i var och en av oss - vi behöver bara låsa upp dem på ett sätt som tjänar oss bra!

Vi välkomnar dig ombord när vi börjar vår resa för att identifiera den kraft som vi som Lejoninnor har.

Medan vi kan resonera med henne, leva i det vilda och skydda sin familjeenhet och tillhandahålla det dagliga högmodet/stoltheten, kan vi också anpassa oss till henne, som den mäktiga kraften hon är – det är hjälpare och förtroende , en kamratjägare och en som förser klanen, hon kallar henne!
Följ med oss när vi packar upp de många symboliska egenskaperna hos Lejoninnan och låser upp de kvaliteterna till den kvinna du är tänkt att vara ... Låt oss väcka den inre lejoninnan ... i dig!Taget ifrån en ockult sida om vad lejon/lejoninnor symboliserar.

Lejons / Lejoninnors anda
= Sol feminin kraft, familjeband, styrka, mod, beskyddare, solenergi.

Lejons/lejoninnors visdom inkluderar bland annat;
broderskap,
starka familjeband,
energi,
själv-uppfyllelse,
fokus,
tålamod,
intuition och medvetenhet,
stolthet,
mod,
stränghet,
härskande,
familj.

Symbolen för solen, kvinnan som jägaren och kraften i "Diana the Huntress = Jägaren Diana", livs-lektioner som involverar att bo i grupper och arbeta kooperativt, respekterar ställning hos andra i gruppen, lära sig att släppa ilska och svartsjuka, undvika konfrontation och kämpar bara när det behövs, bra föräldraskap, sköter om de unga med tålamod och mildhet, kvinnorna gör allt arbete medan männen ligger och ser majestätiska ut.Rötterna till Lejon/Lejoninnors symboliska betydelse.
Här kan vi även se kopplingen till kristendomen.

I symboliken för de element som hör samman med elden representerar lejonet mod, högsta makt, adel och stolthet.

Det fungerar som en solsymbol, och är också dedikerad till solgudar (till exempel den Vediska guden mitra). Lejoninnans form är att betona begreppet moderskap tillsammans med sensualitet. I många kulturer representerar faktiskt lejoninnan ett heligt djur, från guda-modern (till exempel Ishtar avbildades stående på ett lejon, liksom Cybele vars vagn drogs av lejon).

Lejonet är bilden av kungligheter och utförandet av heroisk inledning.
- I buddhismen symboliserar lejonet mod, värdighet och stabilitet. Man tror att Buddha, i en av hans inkarnationer hade utseendet av ett lejon.
- I Kina associerades lejonet med maktidén.
- Bland djur symboliserar lejonet ofta den lätta sidan.
- Lejonets egenskaper kan ses i bilder av mytiska varelser, som sfinxen, gripen och chimären.

Bilderna av lejon som väktare är vanliga i Egypten, Assyrien och Babylonien och Indien.
I medeltida monster-böcker/berättelser har lejonet förmåga att sova med öppna ögon, och av den anledningen uppfattas det också som ett förkroppsligande av en noggrann väktare.

I heraldiken representerar lejonet styrka, dygd och försiktighet.

Lejonet, som det tolkas av Jerome, symboliserar evangelisten Mark, som tillkännager Kristi konungsliga värdighet. Det är också Guds Sons emblem och har en mjuk plats för kontemplation, askes (= allvarlig självdisciplin och undvikande av alla former av övertygelse, typiskt av religiösa skäl.) och ensamhet. Samtidigt står lejonet som utövandet av onda krafter och kaos, Dante beskriver det som en symbol för stolthet. I många esoteriska traditioner är lejonet en symbol för solen.

I frimureriet representerar lejonet makt och ära och den övre delen av kungliga bågen, där solen vänder under sommarsolståndet.

I mysterierna av Mithras (Mithras gud av ljus, sanning och ära, troligen av persiskt ursprung) får de som framgångsrikt passerat testerna kallas "lejon".

Profeten Jesaja ger den bibliska symboliken av lejonet som vilar tyst bredvid fåren. I kristna legender kan vi se dem tillsammans med Daniel i lejonens håla.

För Jung är lejonet i naturen en symbol för dold passion, som kan indikera risken för att bli upptagen av det omedvetna.
I alkemi är lejonet en symbol för det obehandlade råmaterialet.
I kombination med tre andra djur är det ett element i jorden. Jordens Lejon är den himmelske örnens fiende, naturmästaren, en talesman för styrkan och stödet till den manliga principen. Det är en symbol för riktigt "röd".

Lejonen med vingar är elementet eld, "filosofisk eld".
Två lejon representerar den ständiga kampen, solljuset, morgonen, kungen och segern.

I Grekland var lejonet kalenderns emblem. På våren kunde Dionysos ta form av lejonet. I det heraldiska systemet betyder lejonet försiktighet, fasthet och styrka.

Som emblem är lejonet en symbol för mod, styrka, generositet och barmhärtighet. "För att bli av med din kärlek måste du bli ett lejon", så talade Zarathustra. Lejonet är avbildat i Sveriges, Förenade kungarikets, Nederländerna, Tjeckoslovakien, Bulgarien, Indien, Iran, Kanada och Spanien, vapenskölden.


Talet 23 symboliserar

Ger oss positiv energi för att avbryta sökningen efter saker som gör oss lyckliga. Oavsett vad din kärlek är, borde gå tillbaka till denna kärlek och göra det. (kärlek som i älskar att göra)

Det representerar mål som måste uppfyllas i ditt liv, och du kommer göra allt för att nå dessa mål.

Det representerar också verkliga mål i livet och lagarbete vilket är mycket viktigt för dig.

Det tvingar dig att följe en dröm om att bli något du alltid ville vara.

Bibeln: En del anser att Adam och Eva hade 23 döttrar, även om detta inte är verifierat